28.01.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

ВиК-Шумен предлага цена от 5,25 лв. за кубик вода през 2023 г.

Цена от 5,25 лв. с ДДС за кубик вода през 2023 г. залага в бизнес плана си „ВиК – Шумен“ ООД.
В калкулацията влизат 3,580 лв. за доставяне, 0, 47 лв. за отвеждане и 0,651 лв. за пречистване на отпадъчни води /без ДДС/.
В момента цената на водата за битовите потребители е от 3,40 лв. за кубически метър, което означава ръст в размер на 54,4%.
Бизнес планът на дружеството е за периода 2022 – 2026 г., като в него се предлага с всяка следваща година цената на водата да се повишава. За 2024-та се предвижда цената на кубик вода да е 5,40 лв. с ДДС, за 2025-та – 5,70 лв., за 2026-та – 5,77 лв.
Документът е обновен, като предлаганите цени се различават от първия му вариант, който бе публикуван в средата на 2021-ва година. Тогава той бе върнат от КЕВР заради това, че цените бяха над социално допустимите.
От ВиК сега посочват, че вече сумите, които предлагат са съобразени със социалната поносимост на населението в областта и не я надвишават. Социалната поносимост пък е изчислена въз основа на данни от НСИ за разполагаем средномесечен паричен доход на човек от домакинството за област Шумен от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ за 2020 г.
В бизнес плана също така се залага намаляване на реалните загуби на вода по системата – от 68% през 2022-ра да спаднат до 57,2%през 2026-та.
Предстои документът на ВиК да се гледа първо на Общо събрание на Асоциацията по ВиК за област Шумен на 15 февруари, след това от Общинските съвети към общините, които са съдружници в дружеството. В следващия етап бизнес планът ще се разгледа от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще утвърди и крайните цени за потребителите на вода в Шуменско в периода 2023-та – 2026-та година.

Print Friendly, PDF & Email