20.06.2024

Варна налива още 2.5 млн. лв. в неработеща билетна система на градския транспорт

Ощина Варна ще сключи договор на стойност над 2.5 млн. лв. с ДДС по процедура без предварително обявление за извънгаранционна поддръжка и доставка на допълнителни компоненти за неработеща автоматизирана билетна система, пише Дневник.
Предходният търг за извънгаранционното й обслужване на стойност 1.8 млн. лв. беше обявен в началото на април 2018 г.
Машините за продажба на билети са един от компонентите на проекта „Интегриран градски транспорт на Варна“, който се превърна в един от най-скъпоструващите провали на местната администрация. Първата му фаза беше официално приключена през юли 2016 г., а общата му стойност, след приключване и на втората, надхвърля 150 млн. лв., по-голямата част от които европейско финансиране.
Според публикуваното сега решение новата извънгаранционна поддръжка на билетните автомати ще бъде възложена на компанията „Балистик сел“, участник в Дружеството по задълженията и договорите „Обединение модерен транспорт“. Мотивите за това са, че като първоначален доставчик „Балистик сел“ е носител на „всички авторски права върху софтуерната система, както и върху всички компоненти на информационната система, представляваща автоматизирана билетна система“.
Текстът на решението съдържа и уточнението, че „към настоящия момент
липсва кадрова обезпеченост в община Варна за поддържане на работата със системата и в тази връзка възниква необходимостта от извънгаранционна поддръжка, включваща лица (експерти) по първоначалния договор“.© Спас Спасов
Съдържанието на ценовото предложение към обществената поръчка обаче показва, че над 1.5 млн. лв. с ДДС от цялата й стойност е за доставки и монтаж на допълнителни компоненти и функционалности за машините при гаранционен срок от 12 месеца. Така коментарите, че системата не може да бъде въведена в експлоатация вече повече от три години заради недоокомплектованост и зле организирани търгове за възлагане на обществени поръчки, получават още едно потвърждение. Това не е първият договор за доставка на допълнителни модули към вендинг машините.
В началото на 2017 г. с „Обединение модерен транспорт“ бе сключен друг договор за доставка на допълнително оборудване на стойност близо 1.5 млн. лв. В него бе записано дословно следното: „Страните съобразиха, че при обявяване на процедурите за възлагане на обществените поръчки и сключването на договорите са заложени технически изисквания към доставките на стоки и услуги, които в хода на изпълнение на договорите и към днешна дата са оценени като недостатъчни с оглед нуждите на възложителя“.
Заради изтеклия срок на проекта разходите по този договор бяха покрити със заем от Европейската банка за възстановяване и развитие.
Стойността само на автоматизираната билетна система от проекта „Интегриран градски транспорт на Варна“ е 8.3 млн. лв. Тя беше демонстрирана в „пилотен“ вариант едва в края на ноември 2017 г., въпреки че първата фаза на проекта официално приключи близо година и половина по-рано. В крайна сметка местната администрация успя да пусне в експлоатация само малка част от всички 304 машини, монтирани по спирките и в автобусите на обществения транспорт в града.
В хода на пробната им експлоатация се оказа, че автоматите не са пригодени за ползване от хора с нарушено зрение или в инвалидни колички. „Скрит дефект“ на машините се оказа и това, че те не приемат монети от 2 лв. и не издават билети на стойност над 1 лв., каквато е цената за пътуване до курортните комплекси Златни пясъци и „Св. св. Константин и Елена извън очертанията на Варна.
В края на юли т.г. обаче системата блокира напълно.

Снимка: дневник

Print Friendly, PDF & Email