01.10.2023

Варна в топ 5 по дълголетие у нас

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 73.6 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) намалява с 1.0 години, съобщават от НСИ за Moreto.net
Очакваната продължителност на живота варира от 70.5 години в област Видин до 75.5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната.
Варна влиза в топ 5 по очаквана продължителност на живота с 74.2 години.
Кърджали – 75.5
София (столица)- 74.9
Благоевград – 74.3
Варна – 74.2
Смолян – 74.0
Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Ловеч (8.4 години), а най-малка – в област Кърджали (5.7 години). Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.
Мъжете в България живеят средно около 70.1 години, жените – 77.4 години
Средната продължителност на живота при мъжете е 70.1 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока – 77.4 години.
Спрямо 2011 през 2021 г. при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0.3 години, докато при жените остава непроменена.
Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.4 години по-висока (74.3 години) отколкото на населението в селата (71.9 години). Спрямо 2011 г. за населението в градовете е намаляло с 0.3 години, а за населението в селата – с 0.1 години.
За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.0 и 17.1 години. В сравнение с 2011 г. през 2021 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 0.3 години.

Print Friendly, PDF & Email