13.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Бюро по труда – Добрич разполага с близо 60 000 лева по мерки за заетост

Дирекция “Бюро по труда”- Добрич разполага с близо 60 000 лева по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, съобщават оттам. Те са предвидени за работодатели, които разкриват работни места и наемат различни категории безработни. Сред тях са младежи до 29 години, включително за осигурен стаж в професията; хора с трайни увреждания включително военноинвалиди; самотни родители или осиновители с деца до 5-годишна възраст; над 55-годишни; хора с основно и по-ниско образование. Средства са предвидени и за първи работни позиции в новосъздадени микропредприятия.
Заявки за се приемат в периода от 12 до 20 май.
Работодателите могат да кандидатстват за финансови средства и за осигуряване на дуално обучение или наемане на младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си.
По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ има допълнително 5 256 лв., а за обучение на възрастни– 4 091 лв. в Бюро по труда – Добрич.

Print Friendly, PDF & Email