06.04.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Българевци задействаха механизма за възможно изкупуване на имоти в степи в Каварна

Становище до Генерална Дирекция Околна среда на ЕК, Европейския икономически и социален комитет, Икономическия и социален съвет на Р България и Министерство на Околната среда и водите във връзка с „Приоритети и мерки на Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 за периода 2021-2027 г. на Република България” внесе в законоустановения срок до 20 март Инициативен комитет „За туризма на Калиакра”. В изготвеното експертно становище на сдружението се отправят важни предложения във връзка с възможностите за изкупуване от държавата на имоти в степи и справедливо компенсиране на засегнати от режимите собственици.

Идейните препратки касаят територията на приоритетното местообитание 62С0* Понто-Сарматски степи в границите на СЗЗ BG 0000573 „Комплекс Калиакра”. От позицията става ясно, че към настоящия момент е предвиден неприемлив бюджет в размер на 5 000 000,00 евро, който е крайно недостатъчен, за да покрие ангажиментите на държавата, дори само за СЗЗ BG0000573 „Комплекс Калиакра”. Според гражданското обединение, сумата, която трябва да бъде предвидена само за Калиакра в стратегическите документи за управлението за НАТУРА 2000 е 91 326 465,90 евро, без да е крайна по отношение изкупуване на засегнатите площи в урбанизираните имоти, като цялата крайбрежна зона, южно от село Българево, ще бъде посочена за социално-икономическо устойчиво развитие.

Инициативният комитет е готов да съдейства на всеки един заинтересован собственик с повече информация и примерен подробен набор от документи за кандидатстване съгласно процедурата. До крайния срок формацията бе единствената, излязла и с писмено заявление в защита интереса на Общината, посочващо възможния и съобразен с европейските разпоредби механизъм за изкупуване на степи, от което става ясно за пореден път, че единственото сдружение, което защитава интереса на Община Каварна е именно инициативния комитет.

Ръководената от Стелиан Томов структура изразява готовност да съдейства за конструктивна среща с експертите и с ръководителя на ИБЕИ –БАН, водена от убедеността, че взаимополезността ще е предимство в съвместната работа също с настоящия кмет и Общината.

Източник:
Вестник ФАКЕЛ – Каварна ПЛЮС

Print Friendly, PDF & Email