27.05.2024

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2019 г. е 37, а новопостроените жилища в тях са 67. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. сградите са с 19 повече, или със 105.6%, а жилищата в тях намаляват със 128, или с 65.6%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2019 г. с тухлена конструкция са 8.1%, а със стоманобетонна – 83.8%.

Област Добрич е на шесто място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 101 сгради с 569 жилища, Пловдив – 63 сгради с 211 жилища в тях, и Бургас – 56 сгради с 369 жилища в тях.

В област Добрич най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (55.2%), следват тези с четири стаи (16.4%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (3.0%).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на
2019 г. в област Добрич е 6.0 хил. кв. м, или с 48.1% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2018 г., а жилищната площ  намалява с 46.4% и достига 4.3 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич нараства от
59.1 кв. м през второто тримесечие на 2018 г. на 89.2 кв. м през същото тримесечие на 2019 година. В страната средната полезна площ намалява от 90.6 кв. м на 89.6 кв. м за разглеждания период.

Добрич е осемнадесета сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин – 225.5 кв. м, и Силистра – 192.8 кв. м, а най-малка – в областите Благоевград – 56.2 кв. м, и Велико Търново – 64.3 кв. метра.

Print Friendly, PDF & Email