22.02.2024

Близо 400 деца от Украйна са записани в училища и детски градини

Децата и учениците от Украйна, получили временна закрила и записани в детски градини и училища във Варна за учебната 2022/2023, са общо 388 към ноември 2022 година. Това съобщиха от МОН .
От тях 115 са деца в градините, а 273 ученици в училищата.
Общо 2250 деца и ученици от Украйна са записани в български училища и в групи за предучилищно образование в детски градини към месец ноември 2022 г.
По данни на министерството към месец ноември 2022 г. в групи за предучилищно образование в детските градини и в училищата са записани 512 деца, а в училищата – 1738 ученици от Украйна. Всички те се обучават в 220 детски градини и 431 училища.
За всички тези деца и ученици е осигурено допълнително обучение по български език като чужд, за което МОН е разработило специално учебно помагало, както и допълнително обучение по останалите учебни предмети за преодоляване на образователни затруднения.
МОН има нормативно определен ред за подаване на заявления и записване на деца и ученици от Украйна, който позволява своевременно и безпрепятствено тези деца и ученици да бъдат приобщени в българската образователна система.

Print Friendly, PDF & Email