22.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Бивш управител на ВиК – Варна отново поема дружеството

Веселин Бориславов Русев е класиран на първо място в конкурса за управител на ВиК – Варна, съобщиха от Българския ВиК холдинг.
Той вече е заемал поста на управител на ВиК дружеството в морската столица между 2009 и 2012 г.
Припомняме, че освен него до последния етап в конкурса бяха допуснати още петима кандидати: Михаил Маринов; Пламен Стоянов; Румен Николов; Десислав Желязков и Николай Николов.
При отказ или невъзможност на класирания на първо място кандидат да заеме длъжността и да сключи договор той трябва да депозира писмен отказ пред ,,Български ВиК Холдинг“ ЕАД в срок до 5 работни дни, посочват от дружеството.
Договорът за управление с класирания на първо място кандидат се сключва за срок от 3 години.
„ВиК – Варна“ ООД е дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, строителство, проектиране и инженерингова дейност.
Дружеството поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на Варненска област. Обслужваният район е с население над 468 220 жители, което живее на територията на 12 общини с общо 158 населени места.
Във фирмата работят 1600 специалисти, работници и служители, които обслужват населението във Варненска област.
Дружеството е с 51% участие на „Български ВИК Холдинг“ ЕАД и 49% собственост на общините Аврен, Аксаково, Бяла, Варна, Вълчи дол, Девня, Дългопол, Провадия и Суворово.
Екипът на „ВиК – Варна“ ООД поддържа и обслужва над 4300 км водоснабдителна мрежа, 1100 км от която е на територията на града. 830 км е изградената канализационна система.
Общият брой на сондажите е 104. Водоснабдителните помпени станции са 130, канализационните помпени станции – 26, а общата инсталираната мощност на дружеството възлиза на 31 654 киловата. В действие са 10 пречиствателни станции за отпадъчни води.

Print Friendly, PDF & Email