22.07.2024

А едно време какви списания имаше….

Припомнете си списания „Космос“, „Наука и техника за младежта“, „Радио, телевизия, електроника“

Списание КОСМОС

За тези, които не знаят, ще поясним, че списание Космос е легендарно българско научно-популярно и техническо списание, излизало от 1962 до 1994 г., превърнало се в емблема на любопитството и любознанието за две поколения читатели. Като е Космос – наистина е Космос! В него са се публикували материали за астрономия, психология, различни клонове на техниката, история, археология, етнография, морско дело, различни обществени науки, любопитно, неизвестно, занимателни рубрики и какво ли още не! Нещо повече – списание Космос има заслугата да представи за пръв път на българския читател доайените на техническата фантастика Айзък Азимов, Артър Кларк Хайнлайн, Саймък. И само те да бяха…

Ето и  малко пояснения за поредността на броевете – през кои години колко броя и приложения на сп. ,,Космос“ са излизали.

Та картинката е следната:

1962 – 6 броя, започва от юни

1963-1988 – 10 броя годишно

1989 – 12 броя годишно (в края на 1988 г. ,,Космос“ е обединен със сп. ,,Наука и техника за младежта“ и поради това обемът нараства на 98 страници)

1990 – 6 броя (вторите 6 не излизат поради липса на хартия и отказ на ДП ,,Георги Димитров“ да се ангажира с по-нататъшния печат на списанието поради големия му обем и тираж)

1991 – 10 броя

1992 – 3 броя

1993 – 7 броя, като І брой е от юни месец, а ХІІ брой – от декември

1994 – редовни 12 броя

От 1964 до 1975 излизат малки книжки – приложения – фокусирани върху точна тема, или приключенски разкази, такива за експедиции и т. н. След 1975 г. въпросното приложение е вградено в списанието, ето защо обемът нараства от 48 страници на 64

Останалите карти, плакати, панорама ,,Космос“ и пр. приложения са разпространявани през 60-те г.

Списание НАУКА И ТЕХНИКА ЗА МЛАДЕЖТА

Списанието излиза от 1948 до 1988 г. с периодичност 12 броя годишно. Изключение правят първите 4 годишнини. От І до ІІІ следват традицията на списанията до 1947-8 г., които по правило започват годишнината си през  м. септември и завършват през м. юли. При Наука и техника за младежта това е така до 1951 г., след това има една непълна ІV годишнина (септември-декември 1951), а от 1952 г. се преминава на редовно излизащи 12 книжки годишно.

През 1960-те г. – логично – Априлският пленум вече е минал! –  списанието става по-широко ориентирано. Сътрудници на Наука и техника за младежта вече са едни от най-известните български учени. Заглавията от 1960-те г. са изключително забележителни като език и стил – те внушават тайнственост, а самите статии са на високо стилово ниво.

През 1970-те  и 1980-те г. списанието разширява още повече тематичния си обхват. Научнофантастичните разкази вече са два, а за 35-40 г. обемът е разширен близо 4 пъти – от 23 страници през първите годишнини до 84 през 1980-те г.

Последният брой на списанието е със обръщение на главния редактор към читателите:

През декември 1948 година се появи книжка първа на списание „Наука и техника за младежта“.

Точно четиридесет години по-късно, през декември 1988 година, излиза последната, 480 книжка на списанието.

През тези десетилетия списанието израсна и укрепна – заедно с цялото ни общество, за чието развитие то даде своя скромен, но съществен принос. Няколко поколения български младежи бяха приобщени към света на науката и техниката благодарение на своето любимо издание. Сред първите читатели на списанието днес има академици и герои на труда, известни изобретатели, висококвалифицирани специалисти във всички клонове на човешкото познание и умение. От страниците на „Наука и техника за младежта“ не само младежта, но и цялата ни общественост за първи път научи за мирното използуване на атомната енергия и за лазерите, за космическите изследвания и за разгадаването на генетичния код, за пулсарите и черните дупки във вселената, за кварките и за идеите на съвременната Психология, за екологичните проблеми и за електронно-изчислителната техника, за високотемпературната свръхпроводимост и за първите противовирусни лекарства, срещна се с най-ценното в съвременната научна фантастика. Няма област от науката и техниката, за която списанието своевременно да не е осведомило своите читатели.

….

От началото на 1989 година списание „Наука и техника за младежта“ прекратява своето самостоятелно съществувание. С утвърждаването на новата структура на младежкия ни печат, на базата на „Наука и техника за младежта“ и на списание „Космос“ се създава ново списание „Космос“ — издание за наука и техника за младежта. Новият „Космос“ ще бъде с увеличен обем и ще обхване тематиката на двете досегашни сродни издания. Няма съмнение, че изградените с дългогодишен труд и непрекъснати усилия традиции на „Наука и техника за младежта“ — традиции на обществена ангажираност и светогледна яснота, на научна добросъвестност и компетентност, на своевременност и достъпност, на уважение към читателите — ще бъдат продължени и развити в новите условия на цялостно преустройство на нашето общество.

СБОГОМ, ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ…

И ДО НОВИ СРЕЩИ НА СТРАНИЦИТЕ НА НОВОТО СПИСАНИЕ „КОСМОС“ — ИЗДАНИЕ ЗА НАУКА И ТЕХНИКА ЗА МЛАДЕЖТА!

Редакционният колектив на „Наука и техника за младежта“

Print Friendly, PDF & Email