26.02.2024

Административният съд в Добрич потвърди избора на Йордан Йорданов за кмет на общината

В решение от 5 декември съдия Нели Каменска от Административния съд в Добрич
пише следното: „ПОТВЪРЖДАВА Решение № 207-МИ/06.11.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич”. Решението е за избора на Йордан Йорданов за кмет на община град Добрич. Делото е образувано по жалба на кандидата за кмет от ГЕРБ Красимир Николов, който оспорва обявения резултат от Общинската избирателна комисия /ОИК/, като счита, че решението е постановено при допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон и твърди, че за него са подадени много повече гласове, отколкото са посочени в протокола на ОИК.
При преглед на изборните книжа не се доказаха твърденията за груби нарушения при отчитането на вота и съществени разминавания в отразеното в протоколите на СИК и съдържанието на изборните книжа. По делото не се представят официални данни за подадени сигнали за допуснати нарушения, която информация е и публично известна на страницата в интернет на ОИК, се казва в мотивите на съда. В нито един от представените 129 протоколи, вкл. и в изрично оспорените 18 бр,. и тези, за които е открито производство по оспорване на истинността им, не се съдържат забележки за нередности или проблеми по отношение на обстановката на провеждане на изборите. Затова съдът приема за недоказано твърдението за допуснати нарушения при провеждането на изборите, които са оказали решаващо влияние при провеждане на изборите или при отчитането на вота на избирателя. По делото не се установиха нарушения при отчитането на вота на избирателите във връзка с проведения на 5 ноември балотаж за избор за кмет на община град Добрич, които да са от естество да доведат до друг изборен резултат.
С решението на съда жалбоподателят е осъден да заплати на ответника сумата от 2 400 лева с ДДС, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение. Още 1500 лева трябва да бъдат заплатени за адвокатско възнаграждение и на Местна коалиция ДБГ /ДБГ, ИТН, НДСВ, ССД, ГН, ВМРО-БНД/.
Решението може да бъде оспорено пред Върховния административен съд с касационна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
„След прегледа на изборните книжа в процесните пет избирателни секции съдът приема, че извършените върху тях поправки, не представляват съществено процесуално нарушение, довело до промяна в изборния резултат. Съдържанието на протоколите съответства в много голяма степен на съдържанието на бюлетините. Не се доказват оплакванията на жалбоподателя за допуснати от членовете на петте СИК груби нарушения при отчитането на вота на избирателя, неправилно отразяване на вота или неотчитане като действителни на множество подадени гласове за един или друг кандидат. Секционните комисии са отразили вярно изборния резултат, като допуснатите несъответствия в случая са несъществени на брой, засягат вота и на двамата кандидати, поради което след анализ на преброяването на гласовете в посочените пет секции подадените за двамата кандидати действителни и недействителни гласовете се компенсират в известна степен. Установените в съдебното заседание несъответствия са по отношение на гласовете и на двамата кандидати при отчитането на вота с хартиена бюлетина в случаите, когато избирателят е повтарял няколко пъти знака в полето за гласуване по такъв начин, че го е изменил във вид, различен от Х или V, гласувал е едновременно и с двата знака или е трудно да се определи какъв точно знак е поставил. Затова съдът приема, че установените в съдебното заседание разлики при отчитането на бюлетините като действителни или недействителни не се дължат на умишлени действия на членовете на СИК, а на трудности при прилагането на чл.437, ал.3, т.4 във вр. с чл.427, ал.3, т.1 от Изборния кодекс”, се казва още в решението.
Златина Монева, адвокат на жалбоподателя Красимир Николов – понастоящем председател на Общинския съвет на Добрич, каза, че в предстоящи разговори ще бъде уточнено какви действия ще предприемат – дали ще обжалват или не. ДТ

Print Friendly, PDF & Email