24.02.2024

Агенцията по безопасност на храните извършила над 800 проверки във Варна за месец

За месец декември 2022 г. на територията на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) във Варна са извършени общо 822 проверки по официален контрол и извънредни проверки на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведения за обществено хранене.
Това съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) след запитване на Moreto.net.
От тях 70 са тематични проверки за празника Никулден и 102 са извънредни проверки за спазване изискванията на Наредбата за млечни продукти.
За откритите несъответствия са издадени 10 акта и 48 предписания. Възбранени и насочени за унищожаване са 12 кг храни от животински и неживотински произход.
Сред установените нарушения от инспекторите във Варна са: смесване на млечни и имитиращи продукти при влагането им в тестени закуски, без това да е обявено на потребителите; предоставяне на заблуждаваща информация на потребителите върху етикетите; предлагане на сирене с повишено водно съдържание, което не е предварително опаковано; прекъсване на хладилната верига; негодни за консумация храни; храни с изтекъл срок на годност; обекти без регистрация по Закона за храните.
Общо 12 490 планови проверки по официален контрол на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведения за обществено хранене е извършила Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в цялата страна през декември 2022 г.
Според обобщените данни от Областните дирекции по безопасност на храните са съставени 81 акта, 401 предписания и временно са затворени 3 обекта на териториите на ОДБХ в Бургас, Сливен и Пловдив.
Възбранени и насочени за унищожаване са общо 1220 кг храни от животински и неживотински произход от предприятия, складове и обекти за търговия на едро и дребно, и заведения за обществено хранене.
Извънредни проверки в последния месец на годината бяха извършени на всички млекопреработвателни предприятия, произвеждащи саламурени сирена, обекти за дистрибуция (търговия) на едро и дребно на храни, в т.ч. и заведения за обществено хранене в страната.
Целта на тези проверки беше установяване на съответствието на предлаганите и произведени сирена с изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, посочват от БАБХ.
След 1744 проверки инспекторите са съставили 17 акта за административни нарушения, 26 предписания, 4 разпореждания за спиране от реализация на храни и връщане на доставчиците за отстраняване на несъответствията, както и 1 акт за разпореждане за унищожаване на 216 кг краве сирене в млекопреработвателно предприятие за несъответствие по физикохимични показатели.

Print Friendly, PDF & Email